Detta är information från Hantverksdata

Så underlättar Entré Office den stora framgångsresan för den snabbt växande aktören.

Efter alla år i branschen hjälper Gustav Öberg till att utveckla appen Entré Office.

Efter 18 år som målare har Fredrik Krantz tagit med sina erfarenheter till Hantverksdata.

Hantverksdatas Entré Office hjälper till med planering, fakturering, arbetsrapporter, inköp och logistik.